Ezután a kézilabda támogatása sem lesz átlátható Veszprémben

2016-07-10 14:26:27

Veszprémben évtizedek óta igaz az, hogy a kézilabda közügy. Már csak abban az értelemben is, hogy évről-évre jelentős mennyiségű közpénzt költött Veszprém a kézilabdasportra. A képviselő-testület sohasem volt szűkmarkú, amikor az Európa-szerte elismerést kiváltó veszprémi kézilabdasportot kellett támogatni. Az adófizetők pénzéből eddig átlátható módon, alaposan végigtárgyalt szerződések mentén segítettük forrásokhoz jutni a veszprémi kézilabdát.  A legutóbbi testületi ülésen a Fideszes többségű testület úgy döntött, ennek vet véget.

Évek óta baj van az egyesület pénzügyei körül. Az utóbbi két évben mindig sokkal többet sikerült költeni, mint amennyi bevételhez jutott a csapat, illetve a csapat pénzügyeit egyengető társaság. Az elmúlt időszakban az önkormányzati tulajdonú cégek jelentős összegű, mintegy 500 millió Ft-os kölcsönnel is segítették a működést. (A kölcsönök visszafizetésének határideje- miután két és fél évvel kitolták a korábban szerződésben rögzített határidőt - még nem járt le.)

A Veszprém Handball Team Zártkörűen Működő Részvénytársaság határozatából kiolvasható, hogy „a társaság 2015. évi vesztesége a 2012-2014 alatt felhalmozott 158 millió Ft és a 2015. évi 580 millió Ft várható veszteség együttes összege alapján kb. 733 millió Ft lesz.”

A társaság a veszteségét úgy tudta leküzdeni, hogy a társaság tőkéjét a felnőtt férfi Nemzeti Bajnokságban való indulási/ nevezési jog végleges átruházásával, mint nem pénzbeli hozzájárulással 742 millió Ft-tal megemelte. Ezt az összeget előzetesen kikért szakmai vélemény határozta meg, s bár a szakértői véleményt a határozathoz kell a leírtak szerint csatolni, Veszprém Pénzügyi Bizottsága úgy tárgyalta meg azt az előterjesztést, amelynek alapján a döntés született arról, hogy Veszprém egyszemélyes gazdasági társasága, a Csarnok Kft, részvényesévé válik a Handball Team-nek, hogy ez a szakértői vélemény nem volt előtte. S a közgyűlés tagjai is csak a közgyűlést megelőző nap délutánján ismerhették meg a szakértői elemzést. Az apportként megvalósult tőkerendezéssel lett a Zrt saját tőkéje pozitív. Így hárulhatott el annak minden akadálya, hogy a Csarnok Kft-n keresztül Veszprém is részvényese legyen a Veszprém Handball Team Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak.

Nem csodálkozom azon, hogy mindezekről egy sort sem olvashatnak az éves szinten az adófizetők pénzéből évi 25 millió Ft-tal támogatott ingyenes hetilap közgyűlési tudósításában. Azt az ellenségeskedés szítására kiválóan alkalmas mondatot, hogy „Porga Gyula kiemelte, azt hitte a kézilabda közös ügye a veszprémieknek”, bezzeg igen. A korrekt tájékoztatást adni képtelen tudósító még egy-egy okvetetlenkedőnek tűnő rövid kérdést szövegkörnyezetéből kiragadva ugyan idézett az ellenzéki képviselők szájából, de ezekkel együtt is képtelenség világos módon tájékozódni az újságban leírtak alapján az ott történtekről. Nem is ez a célja persze annak a fajta újságírásnak, ami ebben a kiadványban sajnos immár hosszú ideje megvalósul.

Hiába hívtam a fel a közgyűlésen is arra a figyelmet, most tünteti el az átlátható támogatási formát éppen a Fideszes többség és hiába mondta el Hartmann Ferenc is világosan, jobb lenne, ha akkor már maga az önkormányzat lenne (az önkormányzat egyik cége helyett) a tulajdonszerző.

A Fidesz frakcióvezetője ugyan büszkén nyilatkozta, hogy társadalmi munkában vesz részt a Veszprém Handball Team Zrt igazgatóságának munkájában, akárcsak a polgármester a felügyelő bizottságban, azt elfelejtették közölni, csak a Fidesz politikusai és fideszközeli vállalkozók kerülhettek ellenőrző szerepbe, ellenzékiek véletlenül sem. Éppen az átláthatóság megakadályozása érdekében is.

Hartmann Ferenc frakcióvezetőként az alábbiakat tartotta még fontosnak jelezni. A város polgáraihoz nem véletlenül ezek a gondolatok sem juthattak el.

Hajrá Építők!

A veszprémi Fideszes többség nem a Fair Play szabályai szerint döntött

Veszprém önkormányzata úgy döntött, hogy a jövőben nem csak szponzori módon támogatja tízmilliókkal a kézilabdaklubot, hanem tulajdont is szerez abban.

Mindig támogattam a sportot, sportegyesületeket, számos alkalommal magam voltam előterjesztője erre vonatkozó javaslatnak.

Szerencse, öröm és rengeteg munka, hogy a városban vannak olyan sportegyesületek, sportrendezvények, amelyek marketing szempontból is kiemelkedőek. Akár európai mércével is!

Magával a támogatással fikarcnyi probléma sincs.

A gazdasági és sportmarketing szempontot összekeverni azonban nem szabad, az felelőtlenség.

Egy gazdasági társaságba akkor szokás befektetni, abban tulajdonrészt szerezni, ha attól azt várjuk, hogy további nyereséget produkáljon. Márpedig itt ez szinte kizárt dolog. Osztalékot ne is reméljünk.

Ne felejtsük el, hogy 50 millió forintnyi közpénzről beszélünk. Közösségi vagyonról. Európa boldogabb részében egyébként törvény tiltja az efféle tulajdonszerzést. (Szerkesztői megjegyzés: A Csarnok Kft 50 millió Ft-tal szerez tulajdont a Handball Team Zrt-nél. A tulajdonszerzést eldöntő veszprémi testületi ülés 2016. június 29-én zajlott. Másnap járt le a határideje egy 50 millió Ft-os kölcsönszerződésnek, ahol a kölcsönadó a Csarnok Kft, az önkormányzat egyszemélyes gazdasági társasága volt.)

Egy olyan gazdasági társaságban lett tulajdonos az önkormányzat gazdasági társaságaként a Csarnok kft, amelynek 742 milliós tőkeemelése ráadásul csak virtuális pénz, nem valódi forint. Az egyesület nevezési értékét becsülték ennyire.

Arra nincs válasz, hogy akkor már miért nem maga az önkormányzat a tulajdonszerző, mint ahogy arra sem, hogy az önkormányzat Csarnok Kft-ben végrehajtott ötszáz milliós tőkeemelése mind elfolyik a kézilabdára, vagy esetleg a veszprémi adófizetők egyébként országosan is magas önkormányzati adóinak csökkentését is szolgálja.

Kell a kézilabdát támogatni, én is örömmel teszem, de nem azon az áron, hogy félmilliárdot veszünk ki a veszprémiek zsebéből.

 

Előzmény: Harapófogóban a veszprémi kézilabda?

Vissza...