A veszprémi képviselő-testület tegyen eleget kötelezettségeinek!

2016-05-25 17:03:13


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény a bevezetőjében az alábbi módon fogalmaz.  „Az Országgyűlés elismeri és védi a helyi választópolgárok közösségének önkormányzáshoz való jogát.

Az Országgyűlés tisztelettel adózva hazánk haladó önkormányzati hagyományai előtt, az Alaptörvényben meghatározott önkormányzati jogok kiteljesítése, a helyi önkormányzáshoz szükséges feltételek megteremtése, a nemzeti együttműködés erősítése, a települések önfenntartási képességének elősegítése, valamint a helyi közösség öngondoskodásra való képességének erősítése érdekében” alkotta meg a törvényt.

Mindaz, ami napjainkban történik, meggyőződésem, hogy a törvény szellemiségét alapjaiban sérti, célkitűzéseivel teljesen mértékben ellentétes.

Mindazok a képviselők és a polgármester, akiket a veszprémiek 2014 őszén megválasztották, kötelesek lennének akár az állammal szemben is védeni az önkormányzáshoz való jogainkat.

Országosan a legóvatosabb becslések szerint is tanárok tízezrei sztrájkoltak annak érdekében, hogy amennyiben az önkormányzatok vállalják, kaphassák vissza az állami kezelésbe vett iskoláikat. A sztrájk óta ezzel ellentétes irányú döntés látszik körvonalazódni és még azt is el kívánják vonni, amit eddig meghagytak önkormányzati hatáskörben.

A készülő 2017-es költségvetés jelenleg ismert számai között nincs arra utaló adat, hogy a napi működtetéshez is az állam kíván az általa létrehozni kívánt 56 új kis Klebelsberg központon keresztül segítséget nyújtani, s a kormányzati politikusok nyilatkozatai alapján mára egyértelművé vált a közoktatási intézmények teljes körű államosításának szándéka. Az is körvonalazódni látszik, hogy a működési költségeket továbbra is az önkormányzatokkal kívánják biztosíttatni, miközben elvonnak mindennemű döntési lehetőséget az önkormányzatoktól. Az önkormányzatok kiüresítése továbbra is gőzerővel zajlik!

A választók bizalmából képviselővé vált veszprémi testület minden tagjának kötelessége lenne az önkormányzati érdekek képviselete és a törvényalkotó szembesítése ezzel az alapjaiban elhibázott koncepcióval szemben. Annak érdekében, hogy a veszprémiekkel szembeni kötelezettségünket ne sértsük meg, arra kérem, s szólítom fel a többség tagjait, hogy (akár rendkívüli közgyűlés keretében,) mielőbb tárgyaljon meg egy, a többség által elkészített előterjesztést, olyan tartalmú határozati javaslattal, amelyben arra hatalmazza fel Veszprém polgármesterét, hogy képviselje azt az álláspontot, amely szerint a közgyűlés és így a veszprémiek vissza kívánják venni iskoláikat. Ennek érdekében arra kérik a törvényalkotót, hogy a szükséges jogszabályi változásokat mielőtt készítse elő és a Parlamentben fogadják is el azokat.

Vissza...