Tudatosan vezették félre a veszprémieket?

2016-04-13 15:52:05

A 2016. március 31-i közgyűlésen első napirendi pontként tárgyalta a testület a „Döntés a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökének személyében történő változásról” című előterjesztést. Az előterjesztés első mondata szerint: „A közelmúltban egy Veszprém Város demokratikus életében példátlan esemény történt: egyik képviselő-társunk, Katanics Sándor büntetőfeljelentést tett egy veszprémi polgár ellen, ezzel korlátozni kívánta annak szólásszabadsághoz való jogát.”

A minden veszprémi háztartásba eljutó Veszprémi 7 Nap április 7-i számában a közgyűlésről szóló tudósításban, melynek a címe „Visszahívott elnök…” az alábbiakat írja a tudósító: Porga Gyula a város újkori történetében példa nélkülinek nevezte, hogy egy városi képviselő büntetőfeljelentést tett egy veszprémi polgár ellen.”

Nos, ha nem tudta a polgármester, hogy amit állít, az nem igaz, már az is baj. Még nagyobb a baj, ha tudta és tudatosan tájékoztatta félre ebben az ügyben többször is, fideszes képviselőtársaival együtt Veszprém lakosságát.

Meglátásom szerint a nyilvánosságot tudatosan félrevezetve, Veszprém fideszes polgármestere és képviselői valótlanságokat állítottak és terjesztettek, amikor azt közölték nyilvánosan, hogy Veszprémben a rendszerváltás óta nem volt arra példa, hogy képviselő büntetőfeljelentést tett egy veszprémi polgár ellen. A valótlan állításukat hónapok óta számos alkalommal ismételték meg nyilvánosan.

A feljelentett felhatalmazását bírva van nálam több peres anyag.

2004 januárjában, az egyik fideszes önkormányzati képviselő büntető feljelentést tett a város egyik köztiszteletben álló polgárával szemben.

Veszprém egy köztiszteletben álló polgárával szemben tett egy fideszes képviselő büntetőfeljelentést. Tehát a polgármester nem mondott igazat, amikor az esetemet példátlannak nevezte. Szerintem nem tájékozatlanságból tette. Lehet-e egy polgármestert ezek után hitelesnek, szavahihetőnek tekinteni bármilyen kérdéskörben is?

Az egyik fideszes önkormányzati képviselő közérdekű tevékenységével összefüggésben, nagy nyilvánosság előtti becsületsértés vétségének alapos gyanújával indított pert Dióssy László polgármesterrel szemben. Dióssy László veszprémi polgár és köztiszteletben álló személy. A köztisztelet magától értetődő, hiszen 4-szer választották meg a veszprémiek polgármesterüknek.

A vádlottal szemben a nyilvánosság előtt jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazás vétsége miatt indult büntetőeljárást 2006 februárjában szüntette meg a bíróság. A fideszes önkormányzati képviselő, magánvádló elvesztette a pert.

Ha azt gondolnánk több példa nincs, akkor nézzünk meg egy másik, szerintem sokkal érdekesebb esetet.

Az, a Fidesz szerint köztiszteletben álló személy, akit állítólag meghurcoltam, a Védegylet Veszprémért Egyesület elnökeként szintén perelt egy köztiszteletben álló veszprémi polgárt.

Az önkormányzattal közpénzen is finanszírozott közös projektet létrehozó vállalkozó, a bíróság álláspontja szerint nem magánszemély, hanem közszereplő. A Védegylet Veszprémért elnökeként a Védegylet nevében perelte 2006 őszén Dióssy Lászlót. A rágalmazás vétsége miatt Dióssy László polgármester ellen indított büntetőügyet (magánvádas eljárás) másodfokon is elvesztette. A vállalkozó felperesként személyhez fűződő jog megsértése miatt is perelte Dióssy Lászlót, az ügyet a Legfelsőbb Bíróságig vitte.

A Legfelsőbb Bíróság 2010 februárjában mondta ki, hogy a vállalkozó felülvizsgálati kérelmét elutasította. A felperes az ítélet indoklása szerint, mint közszereplő a szabad véleménynyilvánítást tűrni köteles.

Most akkor ezekről az esetekről vajon hogyan fog ítélkezni Veszprém fideszes többsége? Miként fog méltatlanságra hivatkozva nyilvánosan elhatárolódni a volt fideszes önkormányzati képviselőtől, vagy a bíróság szerint közszereplő vállalkozótól, akivel olyan projektben működött, működik ma is együtt, amely projekt rengeteg közpénzt emésztett és emészt fel, és amely projektben az önkormányzat az adófizetők pénzéből még készfizető kezességet is vállalt annak érdekében, hogy a Hangvilla megvalósulhasson?

Porga Gyula, Czaun János, Strenner Zoltán és Óvádi Péter mikor kérnek elnézést azért a cirkuszért, azokért a hazugságokért, amivel nyilvánosan, többször is félrevezették a veszprémi választókat?

 

Vissza...