Teregetem a szennyest

2016-02-25 18:15:38

Ma eljutott addig is a veszprémi testület, hogy újabb határt átlépve, nyílt ülésen személyes ügyeket vett górcsöve alá. Azért közlöm a történteket a blogomon, mert tanulságos. Ki - ki döntse el saját belátása szerint, melyikünknek lehet igaza. Talán még annyit előszóként, szinte biztos vagyok abban, hogy a Fidesz boszorkánykonyhájában főzték ki ezt a tervet. S a leghitelesebbnek tűnő Strenner doktor kapta a feladatot, hogy tegye meg, amit a párt elvár tőle.( Kép: A jobb könyök alatt Strenner Zoltán látható)

Íme Strenner doktor mai napirend előtti kérdése. Nem emlékszem, hogy ebben a ciklusban, bár az előzőekben sem volt ez rá jellemző, szólt volna napirend előtt. Napirendi pontokhoz sem szokott, csak igen ritkán szólni. Pedig fontos pozíciókat tölt be.

Tisztelt Polgármester úr. Tisztelt Közgyűlés!

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 37.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő kérdést intézem Katanics Sándor képviselő, bizottsági elnökhöz.

Kérdésem címe:

Demokratikus megoldás-e egy véleménykülönbséget büntetőfeljelentéssel lezárni?

Tisztelt Katanics Sándor Elnök úr!

Számos média írt róla, és a helyi közbeszédben is visszatérő téma, hogy Ön büntetőfeljelentést tett Veszprém egy közismert polgárával szemben. A történet a médiából könnyen megismerhető, és röviden összefoglalható: egy helyi vállalkozó sajtótájékoztatón véleményt nyilvánított az Ön Hangvillával kapcsolatos tevékenységéről. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő az említett sajtótájékoztató után rágalmazásért feljelentette az ügyvezetőt. A rendőrség és az ügyészség elutasítása után Katanics Sándor pótmagánvádlóként első és másodfokon is a vádlottak padjára ültette a vállalkozót, aki azonban a törvényszék jogerős döntése szerint is kizárólag véleményt nyilvánított az Ön tevékenységével kapcsolatban. Ezek a tények több kérdést is felvetnek, amire úgy illik, hogy Katanics Sándor Veszprém Város nyilvánossága előtt egyértelmű választ adjon.

- Összeegyeztethetőnek tartja-e Ön a demokratikus értékrendekkel a szólásszabadság korlátozását?

- Elfogadhatónak tartja-e Katanics Sándor valakinek a feljelentését, aki bírálja a munkáját?

- Tervezi-e a jövőben is, hogy büntetőfeljelentést tesz azok ellen, akik véleményt formálnak Önről? Kell-e félni Veszprém polgárainak Öntől?

- Megbánta-e Katanics Sándor, hogy büntetőfeljelentést tett?

- Várható-e, hogy a jövőben bocsánatot kér az ön által jogtalanul meghurcolt személytől?

- Tervezi-e, hogy saját pozíciójára nézve levonja a konzekvenciákat, és méltatlanná válása miatt le fog-e mondani akár a képviselőségről, akár a bizottsági elnökségről?

Válaszát várom:

Dr. Strenner Zoltán

S itt a válaszom:

Képviselőtársaim közül is sokan voltak ott, ez év elején váratlanul elhunyt barátom, harcostársam, Dr. Bősze Ferenc temetésén. Többek között a most hozzám intézett kérdések feltevője is. A búcsúztatók egyike mondta az ügyvéd úrról:

„Feri csak olyan ügyet vállalt, ahol az igazság – és nem csupán a jog – az ügyfele oldalán állt!”

Abban a perben, amelynek részleteiről most kérdést kaptam, Bősze Ferenc barátom volt az engem képviselő ügyvéd. Az ő tanácsára pereltem a vállalkozót, miután megmutattam az ügyvéd úrnak, mit írtak az újságok a két évvel ezelőtti, a polgármester és a vállalkozó által tartott sajtótájékoztatón elhangzottakról.

2015 júliusában Bősze ügyvéd úr segítségével egy nagy nehezen megszerzett kép- és hangfelvétel alapján az alábbi kiegészítést nyújtottuk be a másodfokú tárgyalásra. A vállalkozó mondja ezeket a hangfelvételen, miután a személyemmel kapcsolatosan tett egy szerintem sértő kijelentést:

Tehát ő engem (mint) állampolgárt felháborít, hogy egyáltalán a gyermekeink közelébe fér. Tehát, ha akarják, nyugodtan írják meg. ……………, tehát egy tanár nem viselkedhet így.”

S Bősze ügyvéd úr indoklása: Kétséget nem hagy afelől, a vádlott „civilként” nyilatkozik, „állampolgárként” háborítja fel, mindaz, „amit Katanics művel”.

Ebben az összefüggésben és ebből a megközelítésből nyilatkozott úgy, hogy „gyermekeink közelébe fér”, „egy tanár nem viselkedhet így”, vagyis egyértelmű, tanárként fér a gyermekek közelébe.

Nem a pótmagánvádló közéleti tevékenysége ellen „emeli fel szavát”, nem a közszereplővel szemben hív fel „távolságtartásra”.

A pótmagánvádló közéleti tevékenységét, közszereplői státuszát, közismertségét eszközként használja, hogy a „magánszemélyt”, mint „tanárembert” gyalázza.

Nos, a jogerős bírósági ítéletet törvénytisztelő emberként elfogadtam, nem minősítem. Ahhoz változatlanul megvan viszont a jogom, hogy úgy gondoljam, ami a sajtóban megjelent, illetve, ami a jó egy évvel később nagy nehezen beszerzett hangfelvételeken hallható, s ami elhangzik ott, az a magánszférámat támadja.

Aki nem a politikai tevékenységemet, hanem a civil foglalkozásom, a magánszférámat veszi célba, talán azért, hogy megfélemlítsen, vagy eltántorítson attól, hogy a közfeladatom eskümhöz hűen végezzem, azt perelni fogom. Még akkor is, ha a bíróság nem nekem ítél esetleg. Eddig csak ez az egy perem volt, remélem nem lesz több. Ha rákényszerítenek, védeni fogom magam ezután is, ahogyan eddig tettem. S védeni fogom - eskümhöz híven- a közérdeket is.

Kérdezem az itt ülő többséget, az alábbi esetek ismeretében tervezik-e felszólítani az érintetteket arra, hogy mondjanak le most betöltött tisztségeikről?

Orbán Viktor jogerősen pert vesztett a Népszava, az MSZP választmányi elnöke és az MSZP alelnökével szemben.

Vajon nem tisztelte a szólásszabadságot, mikor perre ment?

Jogerősen megnyerte a győri MSZP-elnöke azt a személyiségi jogi pert, amelyet Szijjártó Péter indított jó hírnév megsértése miatt. A Győri Ítélőtábla, megváltoztatva a Megyei Bíróság elsőfokú ítéletét, jogerősen elutasította Szijjártó Péter keresetét, amelyben jó hírneve megsértésének megállapítását kérte.

Lázár János az ügyészségen büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen, rágalmazás miatt a komment-ügyben. Ejnye! Lázár János nem tűri a vélemény-nyilvánítást?

Rogán Antal nagy nyilvánosság előtt elkövetett, jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazás vétsége miatt tett büntető feljelentést Juhász Péter ellen. Eredménytelenül.

Nem sorolom tovább. Keressenek rá hasonló helyzetekre az interneten. Bőven találnak ilyen eseteket.

Egy demokrata nem fél. Ha tőlem ezt nem is fogadják el, fogadják el Bibótól. Nem fogok megijedni ezektől a nyomásgyakorlásaiktól.

Végül, válaszom részeként már csak egyet kérdeznék, azt viszont a jegyző úrtól.

Az SZMSZ alapján napirend előtti kérdés benyújtásáról az alábbi módon rendelkezik:

 

 

 

 

 

 

Hogyan juthattunk el addig, hogy a törvényesség őre a testületi ülésen a polgármester beosztottjaként el kell, hogy tűrje, hogy a testület a saját szabályzatát sértse meg rendszeresen? Nem várok választ. Tudom ugyanis, hogy a Fidesz olyan önkormányzati törvényt fogadott el, ahol a jegyző már nem a törvényesség őre, hanem a polgármester beosztottja.

Ha nem értenék, akkor a kérdésekre a válaszaim sorrendben:

Nem korlátoztam a szólásszabadságot, önök viszont –nekem úgy tűnik - ezen fáradoznak.

Ha a magánszférámat támadják, jogom van feljelentést tenni és élni is kívánok adott esetben ezzel a lehetőséggel

Akik a magánszférám támadják, azokkal szemben minden módon próbálok kiállni az igazamért

Nem bántam meg, hogy büntető feljelentést tettem, köszönöm Bősze ügyvéd úrnak a bölcs tanácsait ezúton is.

Nem hurcoltak meg miattam senkit, így nincs kitől elnézést kérnem.

Engem nem az Önök választói, hanem a mi támogatóink ezrei juttattak a veszprémi közgyűlésbe. Miért is hagynám őket cserben? Azért, mert próbálnak elterelni más fontos ügyekről figyelmet ezekkel a mondva csinált cirkuszokkal? Képviselő úr nem gondolja, hogy méltatlan volt önhöz ezeknek a kérdéseknek a feltétele?

Kérem válaszom elfogadását.

 

Vissza...