Katanics Sándor honlapja

Porga nem tett panaszt, Némedi babaszellentésről beszélt

A november 23-i csütörtöki közgyűlésen napirend előtt kérdeztem meg Porga Gyulát, Veszprém polgármesterét, hogy tett-e panaszt, mint a sértett veszprémi önkormányzatot képviselő személy. November 6-án a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság határozatot juttatott el Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatához és 8 napot adott a panasz megtételéhez. Levélben kértem a polgármestert, hogy tegye meg, sőt, meg is írtam segítésül a számára annak az indoklását.

2011. október 20-án a Tulajdonosi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntést egy veszprémi céggel kötött adásvételi szerződés módosítása ügyében. Az előterjesztést Némedi Lajos „készítette”, s vitte a bizottság elé. Az előterjesztésben jelentős mértékű kötbér elengedésére- közel 10 millió Ft- olyan indokot jelölt meg, ami már a szerződés aláírásakor sem volt igaz, és amely alkalmas volt arra, hogy a bizottságot megtévessze, Arra hivatkozott, hogy a településszerkezeti terv módosítása az önkormányzat hibájából késett és ez vis maior helyzetet okozott. Azt is elhallgatta, hogy a cég szolgáltatásait háza átalakításakor igénybe vette. Ha úgy tetszik, érintettséget kellett volna bejelentenie. Ezt később, mikor testületi ülésen rákérdeztem, azzal hárította el, hogy ő nem vett részt a szavazásban, csak előterjesztője volt az ügynek.

A nyomozás során a dokumentumokat megvizsgálták, az általam tett feljelentést megalapozottnak tekintették, a nyomozást elévülésre hivatkozva szüntették meg.

Mindezek után mondta az a város polgármestere, hogy nem tett panaszt, s nem óhajt foglalkozni a vélt vagy valós „sérelmeimmel”. Szerinte csak a képviselői esküm mögé bújok, amikor ilyen ügyeket kezdeményezek. Azt is mondta, ha hallgatna rám, egy egész munkacsoportot kellene működtetni, hogy a jelzéseim kivizsgálják. Nos, ami azt illeti, ezt én dicséretnek veszem. Mielőtt mondva csinált okokra hivatkozva leváltott a Fideszes többség a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság éléről, én zárt ülésen már jeleztem az Intézményi Szolgáltató Szervezet működésével kapcsolatos, megalapozott aggályaim is. (Némedi alpolgármesteri feladatai része volt ennek a szervezetnek a felállítása.) Szemrebbenés nélkül szavazta le a határozati javaslatom a Fideszes többség. A vége mégis az lett, hogy 2015 novemberében a polgármester feljelentést tett nagyobb értékre gazdasági csalás bűntett elkövetése alapos gyanúja és hűtlen kezelés bűntette elkövetése gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen. A nyomozás végeredményét a mai napig nem ismerhetjük. Annyit tudunk, hogy az akkori vezetés egy része nemcsak a pozíciójából, hanem még a megyéből is elment.

Az önkormányzatot a nyomozás megállapításai alapján is jelentős mértékű anyagi kár érhette. A polgármester mégsem intézkedett. Pedig: az állampolgárok - a város lakói - joggal várják el, hogy választott önkormányzatuk vezetése a közösség vagyonával felelősen gazdálkodjék. Ha tehát az önkormányzat bármely tisztségviselője államigazgatási jogkörében eljárva kárt okoz az önkormányzat vagyonában (pl. jogszerűen kikötött kötbér behajtásának elmulasztása, vagy pláne szándékos megakadályozása) úgy a város vezetésének a kár elhárítása végett haladéktalanul intézkedéseket kell tennie akár polgári per indítása útján is. A perindítás időben történő elmulasztása miatt első helyen a polgármestert terheli a felelősség.

Immár tehát a polgármestert terheli elsősorban felelősség. A közgyűlésen kértem, hogy ha már Némedi önként nem távozik a posztjáról, akkor ő távolítsa el onnan az alpolgármestert. Némedi erre kezdett beszélni, mint érintett, a babaszellentés erejéről. (Nyilván gyakran gyötrik szelek, ezért jutott eszébe ez a lekicsinylő hasonlat.)

 Íme, amit elmondtam a kérdés feltevése előtt a testületi ülésen. Erről nem akar beszámolni a helyi, magát függetlennek mutató média.

Kérdésem megértéséhez tudni kell, hogy 2017. február 26-án feljelentést tettem a veszprémi rendőrkapitányságon egy 2011. október 20-án Némedi Lajos alpolgármester által a Tulajdonosi Bizottság elé terjesztett szerződés módosítása ügyében.

A feljelentést azért voltam kénytelen megtenni, mert hiába kértem levélben előbb polgármester urat (kétszer is), aztán jegyző urat, hogy indítson vizsgálatot a Tulajdonosi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott és az önkormányzatot hátrányosan érintő döntés miatt, ők elutasították a kérésemet.  Jeleztem, hogy az előterjesztő alpolgármester szerintem valótlan indokot jelölt meg a kötbér elengedése és a szerződés határidejének módosítása okául. Az álláspontom minden tekintetben részletesen ismertettem, ennek ellenére utasított el a polgármester.

 A rendőrségen a polgármesternek akkor küldött levelem tartalma alapján, dokumentumokat mellékelve tettem meg a feljelentést.

 Hűtlen kezelés bűntett megalapozott gyanúja miatt nyomozást rendeltek el 2017. március 6-án.

Határozatban jelezte az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatósága részéről dr. Töreki Sándor országos rendőrfőkapitány-helyettes, bűnügyi főigazgató, hogy mivel Dr. Tarcsa Csaba a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a megyei rendőr-főkapitányságra vonatkozó kizárási indítványt terjesztett elő, azért, mert az eljárás érintettjével, Némedi Lajos alpolgármesterrel rendszeres munkakapcsolatban áll, így a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságot jelöli ki az eljárás lefolytatására.

A nyomozást a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság elvégezte.

A 2017. november 6-i keltezésű határozatában részletesen leírja, hogy a nyomozás során a feljelentésben hivatkozott témakör tárgyában keletkezett bizottsági ülések jegyzőkönyveit, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztályáról és a Hatósági Főosztályról az érintett ingatlannal kapcsolatos háttér iratokat megkérték és tanúkihallgatás foganatosítottak. Veszprém Megyei Jogú Város Városépítészeti Irodája is rendelkezésre bocsátotta az építési engedély iránti kérelmet, valamint a használatbavételi engedély kiadásával kapcsolatos dokumentumokat.

A rendelkezésre álló adatok, alapján megállapította a hatóság, hogy a 326 eltelt nap tekintetében a szerződésben kikötött napi 30 000 Ft – tal számolva 9 millió 780 ezer Ft kötbér kifizetési kötelezettsége merülhetett fel Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata felé.

Szándékos bűncselekmény esetében a 2011. október 20-i dátumot figyelembe véve az elkövetés idején érvényes jogszabály alapján jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett elkövetése látszik megvalósulni, mely bűncselekmény elévülési ideje 5 év.  

 A határozat a nyomozást ismeretlen tettes ellen elévülés miatt szüntette meg.

 A határozat ellen a feljelentő nem, de a sértett, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, annak képviseletében a polgármester panaszt tehet.

Az általam megkérdezett ügyvéd szerint élni kell a panasz megtételével, mert a határozat vizsgálja a szerződés módosítása következményeként a második határidő lejárta utáni 2012. július 11-ig tartó 41 teljes nappal számolva 1 millió 230 ezer Ft összegű kötbér megfizetésének elmaradását is és itt a jogszabályra hivatkozva 3 év elévülési időt számol. Ugyanakkor a két különböző, hűtlen kezelés bűntettének minősülő részcselekmények folytatólagos egységet alkotnak, így anyagi, jogi követelményként egységesen bírálandók el. A részcselekmények önálló elévülése kizárt. Az elévülés azon a napon kezdődik (valamennyi cselekmény esetében) ahol az utolsó részcselekmény megvalósult. A feljelentés tárgyává tett bűncselekmény, bűncselekmények ennek alapján nem évültek el.

Nem értem, hogy polgármester úr miért nem küldte meg a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság határozatát eddig a képviselőtestület tagjai számára.

Kérdezem tehát polgármester urat:

Élt-e a panasz megtételének lehetőségével, s ha igen, milyen indokok alapján, illetve ha nem, miért nem tett panaszt?

Várom válaszát! 

 

Katanics Sándor

Katanics Sándor

Veszprém-Kádárta 

Telefon: 
20-321-2829 

E-mail: 
sandor.katanics@gmail.com

Hányan olvasnak most?

Oldalainkat 153 vendég és 0 tag böngészi

Látogatók száma

Cikkmegtekintések találatai
137734

Keresés

Copyright © 2016. Katanics Sándor