Katanics Sándor honlapja

Ezek a tények, nem az, amit Némedi Lajos lobogtatott!

A tegnapi nap folyamán levelet juttattam el a polgármesterhez és a jegyzőhöz, miután megkaptam a múltkori nyílt levelemre a polgármester válaszát. Ebben a válaszban gyakorlatilag annyi érdemi volt, hogy a polgármester elutasította az általam kért vizsgálat lefolytatását. A levelet menlevélként próbálta felhasználni Némedi Lajos. A helyi médiumok legnagyobb része, ahelyett, hogy az általam is átadott dokumentumokat vetette volna össze Némedi Lajos és Porga Gyula állításaival, elhitte a gyengécske magyarázkodást és tudósított mindenféle kontroll nélkül az elhangzottakról. Az alábbiakban olvasható a valóban tényeket tartalmazó válaszlevelem.

 Tisztelt Polgármester Úr!

 2017. február 14-én kelt levelében leírtakkal kapcsolatosan, amelyben a 3866. hrsz.-ú ingatlan eladása ügyében hozott bizottsági döntés körülményeit ismerteti, az alábbiakra szeretném felhívni a figyelmét.  

Amennyiben polgármester úr elrendelte volna a vizsgálatot, kiderülhetett volna, amit persze alaposabb tájékozódás után egészen bizonyos, hogy a polgármester úr is észrevesz. Akár csak akkor is, ha elolvassa a 2011. októberi előterjesztését Némedi Lajosnak. Ehelyett Némedi Lajos kezébe adott egy olyan, nekem írt válaszlevelet, amelyet az alpolgármester, a média előtt menlevélként használt, ténynek feltüntetve azt, ami nem az, s amit vizsgálat sem támasztott alá. Nem értem, hogy mások felelősségét, illetve felelőtlenségét miért igyekszik a polgármester úr magára venni. 

Az előterjesztés is azzal kezdődik, hogy ismerteti, az ingatlan eladására vonatkozó adásvételi szerződés aláírására az önkormányzat és a vevő között 2010. július 20-án került sor.  S ha a vizsgálatot kéri polgármester úr, kiderülhetett volna az is, hogy 2010. július 19-én is volt egy Gazdasági Bizottsági ülés, ahol a már június 17-én meghozott döntést a GB Göttlinger László vezérigazgató előterjesztésének alapján módosította, kiegészítette. Érdekes módon csupán a szerződés 15. és 16. pontját változtatták meg, ami a kötbér megfizetésével volt kapcsolatos. A szerződés módosítása arra terjedt ki, hogy egy esetleges vis major helyzet esetén nem kell megfizetnie a vevőnek kötbért, illetve ha nem valósul meg az ígért beruházás, nem kell megfizetni a szerződésbe foglalt 12 millió Ft-ot az önkormányzat számára. Ugyanakkor a szerződés 19. pontját, ami már ekkor nyilvánvalóan nem a valós helyzetet tükrözte, nem törölték. (A bizottsági ülésen a jegyzőkönyv szerint Némedi Lajos jelen volt.)

Igen szomorú, hogy a Gazdasági Bizottság a döntését 2010. július 19-én úgy hozta meg, hogy észre sem vette, hogy az elé terjesztett adásvételi szerződés egyik pontja már nem a valós állapotokat tartalmazta. A bizottsági tagoknak tudni kellett volna, hogy 2010. június 24-én a Közgyűlés elfogadta a rendezési terv módosítását az érintett területet illetően.

Ennek ellenére az adásvételi szerződének az alábbi (19.) pontja nem módosult.

A közgyűlés 2010. június 24-i ülésén a rendezési terv elfogadásával kapcsolatos napirendhez Némedi Lajos is hozzászólt. A jegyzőkönyv szerint:

Nemcsak az eladónak, hanem a vevőnek is tudatában kellett annak lennie, hogy 2010. július 20-án, az adásvételi szerződés aláírásakor a rendezési terv módosítása már megtörtént.

Mindezek ismeretében egészen elképesztő, hogy a 2011. október 20-án a Tulajdonosi Bizottság előtt levő előterjesztésben sem szerepelt, hogy az akkor már több mint egy éve aláírt adásvételi szerződés megkötésekor a képviselőtestület a rendezési terv módosítását már elfogadta. Ennek a ténynek az előterjesztő, Némedi Lajos általi elhallgatása elegendő volt a bizottsági tagok megtévesztéséhez, akik végül a döntést meghozták.

Sőt, az előterjesztő Némedi Lajos az alábbi szöveges bevezetővel valójában tudatosan tévesztette meg a bizottság tagjait.

„A MIN-TECH Kft önhibáján kívül olyan helyzetbe került, hogy a szerződésben foglalt vállalását csak a következő 2012. évben tudja teljesíteni. Az adás-vételi szerződésben is szereplő – annak 19. pontja – rendezési tervi módosítás elfogadása – mely érdemben befolyásolta az ingatlanra vonatkozó építési engedély megszerzésének és a munka elkezdésének időpontját – későbbi időpontban született meg, mint azt felek előzetesen prognosztizálták, így az adás vételi szerződésben meghatározott teljesítési határidők sem teljesülhettek. A beruházás még jelenleg is folyik, a közösségi helység kialakítása megfelelő módon és minőségben meg fog történni, azonban a kötbérteher komoly nehézségeket okozna a beruházás befejezésében és mivel beruházó önhibáján kívül került ebbe a helyzetbe nem lenne méltányos vele szemben a kötbérigény érvényesítése.

 A fentiek miatt véleményem szerint fontos lenne az, hogy a Tulajdonosi Bizottság az Önkormányzat nevében és képviseletében átruházott hatáskörben eljárva eltekinthetne a kötbérigény érvényesítésétől és a most beterjesztésre kerülő megállapodásban új kötbérrel terhes határidőt szabna meg a beruházó – vevő – részére.”

 Némedi Lajos ugyanakkor elfelejtett eleget tenni azon törvényi kötelezettségének is, hogy a személyes érintettségét bejelentse. Polgármester úrnak kötelessége lenne ennek a súlyos mulasztásnak a körülményeit is kivizsgáltatni.

Mindezek alapján ismételten arra kérem polgármester urat, hogy azonnali hatállyal rendelje el ezen döntés részletes körülményeinek a kivizsgálását!

 

Veszprém, 2017. február 21.                                                                    Tisztelettel: Katanics Sándor

                                                                                                                                              képviselő

Katanics Sándor

Veszprém-Kádárta 

Telefon: 
20-321-2829 

E-mail: 
sandor.katanics@gmail.com

Hányan olvasnak most?

Oldalainkat 172 vendég és 0 tag böngészi

Látogatók száma

Cikkmegtekintések találatai
133976

Keresés

Copyright © 2016. Katanics Sándor