Katanics Sándor honlapja

Arculcsapás

Bizony, amit Lázár János mondott a minap, az nem más, mint emberek százezreinek arculcsapása. A gond persze nem csak ez. Az emberek zöme ugyanis olyan magasra engedte emelkedni az ingerküszöbét, hogy miközben látványosan törölték képen szinte az egész magyar társadalmat, annak ettől a szeme sem rebbent.

A mélyrepülés folytatódik. Nem tudni hol állunk meg a lejtmenetben.  Ha későn ébred a társadalom, mindennek évtizedekre kiható súlyos következményei lesznek.

„A református kollégium felújított ókönyvtárának átadásán Lázár két "tartópillért" nevezett meg. A kormány meggyőződése szerint a legtöbb, amit egy diáknak adni lehet, hogy jó keresztényt, illetve keresztyént és jó magyart nevelnek belőle.”

A média által az elmúlt 24 órában oly gyakran idézett mondatot követte egy másik is. „Lázár János szerint fontos, hogy ne az határozza meg egy gyermek életét, milyen anyagi körülmények közé születik, hanem az, hogy milyenek a képességei.”

Ezen utóbbi állításának csak helyeselhető tartalma nem tudja feledtetni, milyen nagy hiba volt - még ha esetleg csak udvarias gesztusként fogalmazta is meg a hely szellemének hatása alatt- kimondani azt, hogy a legtöbb, amit ma egy diák kaphat, ha jó keresztényt nevelnek belőle.

 Semmi bajom azzal, hogy egyházak neveléssel, oktatással is foglalkoznak. Elvitathatatlanok a különböző felekezeteknek ezen a területen végzett kiemelkedő eredményei. Aki a közoktatásban dolgozik, és van némi tapasztalata a közoktatás mai állapotáról, láthatja ugyanakkor, hogy az egyházi intézmények egy meghatározó része egyáltalán nem arra fókuszál, hogy a hátrányos helyzetű és tehetséges gyerekek felemelését, esélyegyenlőségét teremtse meg. Magam is találkoztam itt Veszprém megyében is olyan esetekkel, amikor nagy múltú egyházi intézmény nagyon is „odafigyelt” arra, hogy problémás gyerek véletlenül se kerüljön be az intézmény falain belülre. S volt olyan érzésem is néha, hogy az anyagilag hátrányos helyzet is jelentett problémát a számukra, nem csupán az esetleg felsejlő nevelési nehézségek.  

Egyre nagyobb gondnak vélem ugyanakkor, pedig egyelőre változatlanul ez az „irány”, hogy a nevelési-oktatási intézmények jelentős része is egyházi kezelésbe kerül, miközben az állam egyre inkább –az alaptörvényt is sértő módon - vonul ki a közoktatásból. Azt pedig elfogadhatatlannak tartom - erről már írtam többször is-, hogy vidéken az állam egyre kevésbé biztosítja a világnézetileg semleges oktatás választásának a lehetőségét. Egyre több kistelepülésen a gyerekek csak egyházaknak átadott és az egyházak által fenntartott iskolákba iratkozhatnak be más választási lehetőségük nem lévén.

 

A Lázári mondatok mindennél veszélyesebbek! Azt üzenik, hogy ez a kormány, akinek a feje mindent egy személyben eldönteni képes vezetőként viselkedik, a hatalma megtartása érdekében is, főleg a katolikus egyházzal, de a reformátusok igyekezetére is számítva, olyan helyzetet teremt, ahol a gyermekeink nevelése, oktatása leginkább az egyházak feladata. S amely intézményekkel szembeni elvárásként immár nyíltan is megfogalmazza, nem az a fontos, hogy kiművelt emberfők, nyelveket beszélő, a körülöttük lévő világot jól megértő, a másként gondolkodást elfogadó, beilleszkedni képes, de ugyanakkor kellő kezdeményezőképességgel is rendelkező fiatalok hagyják el az iskolákat, hanem az, hogy a fiatalok jó keresztények legyenek, igaz magyarok, lefordítva, engedelmes alattvalói az égi és földi hatalmaknak. 

Katanics Sándor

Veszprém-Kádárta 

Telefon: 
20-321-2829 

E-mail: 
sandor.katanics@gmail.com

Hányan olvasnak most?

Oldalainkat 15 vendég és 0 tag böngészi

Látogatók száma

Cikkmegtekintések találatai
121398

Keresés

Copyright © 2016. Katanics Sándor