Újabb (teher)vállalás a Hangvilla miatt

2012-07-03 05:34:53

Készfizető kötelezettséget vállal a város a Swing-Swing Kft.-vel kötendő szerződés és a Hangvilla miatt. Hogy ezzel az eddiginél több terhet vállal-e az önkormányzat, arról megoszlik a többség és az ellenzék véleménye.

A közgyűlési döntés értelmében - melyet Nagy Piroska tartózkodás és az ellenzék (Gertsmár Ferenc, Hartmann Ferenc és Katanics Sándor) nem voksai mellett fogadtak el - abban az esetben, ha a Swing-Swing Kft, mint adós a hitelszerződésből származó kötelezettségének bármely okból nem tesz eleget, úgy az önkormányzata a határozatában vállalt tőkeemelési, tőke-tartalékképzési kötelezettségének megfelelő összeg, de legfeljebb évi közel 112 millió forint erejéig készfizető kezességet vállal.

A tőkeemelés, tőketartalék-képzés pénzügyi lebonyolítása a Swing-Swing Kft elkülönített számláján történik, melyre a cég a hitelező pénzintézet javára a hitelszerződésben meghatározott mértékű, már említett összeg erejéig inkasszó jogot biztosít.

Az előterjesztést sürgősséggel tárgyalta meg a közgyűlés, már ez kritikát szült. Gerstmár Ferenc szerint fél év telt el azóta, hogy először napirendre került a Hangvilla megvásárlásra, és most mégiscsak úgy tudták előkészíteni, hogy sürgősségiként kell tárgyalni, Katanics Sándor szerint pedig a nyilvánosság kizárása volt a cél ezzel, hiszen akiket érdekel vagy érint az ügy, azok nem ismerhették meg az anyagot.

Brányi Mária alpolgármester szerint nem vállalnak többet ezzel, mint amit decemberben elfogadtak, csak a keretek alakulnak át a készfizető kezességgel, mely a bank elvárása. Nagy Piroska szerint viszont ez többletkötelezettséget jelent az önkormányzat számára.

Hasonlóképpen vélekedett Hartmann Ferenc is, aki szerint a készfizető kezesség nagyobb kockázatot jelent a korábbinál az önkormányzat számára. Emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy gazdaságilag nem megalapozott a döntés, hiszen a részletes számításokat nem ismerik még mindig, hogy miért pont ennyit fizet a város és úgy vélte, az önkormányzat szempontjából gazdaságosabb lenne, ha jelenlegi állapotában vennék meg az ingatlant.

Válaszában Brányi Mária kifejtette, nem több, hanem másféle vállalás ez és kénytelenek eleget tenni a túlzó banki elvárásoknak. Hozzátette, a bank a benyújtott adatok alapján példaértékűnek látja a projektet és piacképesnek. Kiemelte, a pénzintézet által kért pénzügyi adatok alátámasztják a működőképességet. Hartmann Ferenc viszont sajnálatát fejezte ki, hogy az alpolgármester félreértette vagy félremagyarázta szavait, mert a gazdasági jellegű felvetése másra vonatkozott.

Forrás: Veszport.hu

Vissza...