Csendes háborgás

2012-02-25 06:38:32

A város polgármesterének is írom ezt a levelet. Talán elolvassa. Persze az is lehet, hogy nem. A levelet nyilvánossá teszem, láthassa más is, (szerintem) milyen általában a Fideszes politikus habitusa. (Ha hibázik sem magát érzi felelősnek azért, s elnézéskérés helyett inkább megalapozatlan vádaskodásba kezd.)

Vártam több mint 48 órát, hogy érjen egy kicsit bennem a csütörtökön történtek tanulsága. S csak most pötyögöm gépbe, párat már aludva is a történtekre.

A napirend előtti interpellációk és kérdések sora után tőlem is meg kellett kérdezni a polgármesternek, elfogadom-e a jegyző úr írásban megküldött válaszát. Még január végén kérdeztem rá, kell-e jegyzőkönyvet készíteni a városrészi lakossági fórumokon. Tudtam, hogy az SZMSZ szerint ez a kötelezően előírt forma, de így akartam ráirányítani arra a figyelmet, hogy erről a városrészi képviselőnek és sajnos a polgármesternek sem volt még a fórumokon tudomása. A közelmúltban a telekadó ügyben a polgármester jelenlétében zajló két városrészi fórumon (Gyulafirátóton és Kádártán) annak ellenére, hogy elhangzott a kérdés, készül-e jegyzőkönyv az ott elhangzottakról, a helyi képviselő mindkét esetben azt fejtegette, nincs ilyesmire semmi szükség. S a polgármester sem szólt közbe, hogy jegyzőkönyvnek márpedig készülnie kell! Aztán persze mégis bekerült az irattárba mindkét ülésről egy-egy jegyzőkönyv, illetve „emlékeztető”, amelyeket az hitelesített, aki szerint ezeknek a dokumentumoknak egyáltalán nem kellett volna megszületnie. A jegyző válasza persze korrekt volt. Ugyanakkor sem az érintett képviselőnek, sem a polgármesternek nem volt esze ágában sem elnézést kérni a kínos tévedéséért. A közgyűlésen nem „bántottam” őket, csupán elmondtam újra, mi is történt valójában és miért is kérdeztem rá minderre. A városrész képviselője naná, hogy személye megtámadásának vette s szót kért a polgármestertől, hogy reagálhasson az elhangzottakra. Bocsánatkérés nem hagyta el a száját, annál inkább az, hogy évekkel ezelőtt szerinte én mennyire nem tartottam városrészi fórumokat, s ha véletlenül tartottam is, azokról sem készült semmiféle dokumentum. Igaz, hogy ez nem tartozott a tárgyhoz, de a polgármester egy szót sem szólt ezért, pedig kötelessége lett volna erre figyelmeztetni a képviselőt. Vagy ha már hagyta elmondani, helyettem neki illett volna megjegyezni, vajon tudja-e a vádaskodó, hogy akkoriban ugyanezt írta-e elő az SZMSZ, mint amit mostanában.

Még el sem ült ez a fajta éppen a hibát elkövető képviselő által feszültté tett vita, már került is elő a másik szintén január végén feltett kérdéssorozatommal kapcsolatos probléma. A Hangvilla ügyével foglalkozó és Brányi Máriához intézett kérdéseimre adott alpolgármesteri választ két oldalas elemzést adva utasítottam el. S mivel könnyíteni akartam a közgyűlés munkáját, ezt előző nap elküldtem, hátha így gördülékenyebb lesz annak a megtárgyalása. Ha nem tettem volna ezt meg (nem volt mindez előírt kötelességem), az SZMSZ szerint meg kellett volna adni a szót nekem, így lehetővé tenni, hogy elmondjam, mit gondolok az alpolgármesteri válaszáról. Mivel az SZMSZ azt írja le, ha a kérdésre nem azonnal hanem csak 15 napon belül és írásban válaszolnak, akkor a képviselő nyilatkozik, hogy elfogadja vagy sem a választ. A levelemben leírtakat úgy értelmezte a polgármester, hogy a nyilatkozat megadását levélben megtettem és így joggal tagadja meg tőlem a közgyűlésen a szó megadását. Ez finoman szólva is a rendelet kijátszása persze. Szerintem a jegyző is tisztában volt azzal, hogy ez így szabálytalan (még sohasem fordult elő), de sajnos ő sem avatkozott közbe. Talán később mégis megszólalt a lelkiismerete valakinek, (a jegyzőnek?) mert a közgyűlés után a képviselőknek elküldték elektronikusan a válaszlevelem. (A nyilvánosságot- így a levelek sajtóhoz eljuttatását- persze eszük ágában sem volt még utólag sem megteremteni.) Sorolhatnám, hányszor és hogyan sértette meg a közgyűlés első órájában az SZMSZ-t a nyilvánosság előtt is beismerve a polgármester, de minek. (Ha valaki igazolva érzi magát, hogy a többségük által megalkotott szabályozókat akkor lépi át, amikor csak kedve tartja, mindez vélhetően már visszafordíthatatlan folyamatokat takar.)

Nem sokáig kellett várni az újabb viharos vitára sem az ülés menete során. Éppen az SZMSZ módosítása adta az okot a következő szócsatára. Szerintem úgy szabályozták egy városrész lakóit demokratikus jogaik gyakorlásában, hogy azzal valójában épp a demokratikus jogaik gyakorlásának lehetőségétől fosztották meg őket. Ezt el is mondtam, mert ezt képviselőként szerencsére még jogom megtenni. Hiába nyújtottam be ésszerű módosító javaslatokat, azt viszont élve a Fidesz a jelentős többségével, következetesen szavazta le. Ezzel persze nem elégedtek meg. A kritikus hangú napirend előtti megjegyzéseimért támadóan fellépő képviselő a napirend témájához nem tartozó dolgokat mondva, szemrebbenés nélkül megrágalmazott. A témához nem köthető kérdéseket is tett fel nekem, amihez az SZMSZ szerint egyáltalán nem tehetett volna meg. Olyasmivel foglalkozott, hogy szerinte én miket mondtam a Rátóti fórumon a környezetemben ülőknek, meg Kádártán kikkel és hol találkozom, s miről beszélgetek.

Tett ő már persze valótlan (mondjuk ki, hazug) kijelentéseket közgyűlésen közel 3 évvel ezelőtt is. Akkor kénytelen volt a nyilvánosság előtt mindazért elnézést is kérni, mert felszólításomra állítását nem tudta semmivel sem bizonyítani és attól tartott, polgári peres eljárásban vonom felelősségre.

A polgármester persze ezúttal is hallgatott, nem utasította rendre a vádaskodót, bezzeg amikor én kissé valóban karcosan és már némileg indulatosan is megtettem ezt, azonnal rendre intett. Rendre intett, aggódva a közgyűlés méltóságáért. A történtekért persze polgármester úr is szégyellhetné magát. Nem mér ugyanis azonos mércével. Nem kellene nyilvánvaló hazugságokat közgyűlésen szemrebbenés nélkül megfogalmazni képes képviselőtársát csupán azért védelmébe vennie, mert ő is a Fideszes többség része. Kár olyasmiket is a fejemhez vágni, hogy intézzem ezeket a dolgokat el képviselőtársammal inkább a szünetben! Ha nem vette volna észre, még egyszer „elmondom”, pont az ülést vezető polgármester követte el ezúttal is a legnagyobb hibát. Hagyta bizonyítékok nélkül oda nem illő dolgokkal vádaskodni Fideszes képviselőtársát ahelyett, hogy időben leállította és rendre intette volna. (Úgy láttam jó néhány Fideszes képviselőtársával együtt sajnos még mosolyogni is volt kedve a provokációnak is szánt mondatok hallatán.)

Ha erre van igényük, hát legyen ez az önök legnagyobb öröme továbbra is, de tőlem az ilyen esetekben legközelebb se akarja a védekezés jogát egy pillanatra sem elvitatni. S azon se csodálkozzon akkor, ha a „pofonra majd még nagyobb pofonnal” válaszolok. 48 óra elteltével sem érzem úgy, hogy hibáztam volna. Nem vagyok köteles tűrni, hogy polgármesteri asszisztálás mellett elhangzó hazug állításokkal, no meg fülénél előrángatott, oda nem illő környezetükből kiragadott idézetek kiforgatása alapján vádoljanak!

Talán nem ártana a Fidesznek is okulni és tanulni a történtekből néha. Ma még hihetik azt, hogy önöknek mindent lehet és ezzel a stílussal, amit egyre gátlástalanabbul és naponta gyakorolnak, képesek eredményesen nyomás alatt tartani politikai ellenfeleiket. Jobb lenne szerintem addig belátni, hogy nem működik már sokáig sikeresen ez, amíg ezt békében tetetik.

 

Ezt tanácsolom Veszprém polgármesterének is.

Vissza...