Káosz telekadó ügyben

2012-01-12 21:58:27

Veszprém-Kádárta – Lakossági nyomásra januári ülésén kénytelen lesz módosítani telekadó rendeletén a veszprémi önkormányzat. Ha ez megtörténik, az eredeti jogszabály mindössze egy hónapot él(t) meg.

Lakossági felzúdulást okozott Veszprémben a telekadó bevezetése, amelyről a képviselő-testület decemberi ülésén döntöttek. Eszerint minden belterületi, 700 négyzetmétert elérő és azt meghaladó nagyságú beépítetlen telek után fizetni kell. A várost három övezetre osztották, az elsőben 300-, a másodikban 210-, a harmadikban 120 forint az évenként fizetendő telekadó. A rendelet elsősorban a szélső városrészeken, Gyulafirátóton, Kádártán és Jutaspusztán élőknek okozott fejfájást. A telekadó miatt immár a harmadik lakossági fórumot tartották, ezúttal Kádártán.

Kádárta zöme a harmadik kategóriába került, csakhogy a településrész falusias szerkezetű, emiatt az átlagtelkek 1000-2000 ezer négyzetméteresek, amiért - elvileg - több mint évi százezer forintot kell leszurkolni. A városrészen a Tószeg utca környékét ipari zónaként határozták meg, így második kategóriás lett.

A veszprémi önkormányzat részéről lélektelen hozzáállás volt a telekadó bevezetése. Ezt a döntést jobban meg kellett volna gondolni. Miért kellett a városrészre kivetni ezt az adót? Ilyen és ehhez hasonló véleményeket fogalmaztak meg a csütörtöki lakossági fórumon, amely két nappal követte a gyulafirátótit. A házigazda szerepét Czaun János önkormányzati képviselő töltötte be, vendégként Porga Gyula polgármestert és Prém Józsefet, a városi adóhivatal vezetőjét köszönthették.
 
Porga Gyula elöljáróban kifejtette, a döntéssel nem az volt a szándékuk, hogy a helyben lakókat sanyargassák, de a várost működtetni kell, ahhoz pedig forrásokra van szükség. Ez a helyzet pedig fájdalmas döntésekhez vezethet. Beismerte, amikor elfogadták a jogszabályt, nem kalkuláltak azzal, hogy vannak olyan ingatlanok, amelyeknek a piaci értéke rendkívül alacsony, az ehhez képest fizetendő telekadó viszont magas.

Kádártára a rátóti fórumhoz képest újabb javaslatokkal érkezett. Eszerint nem kell fizetni azon ingatlanok után, amelyek beépítését a helyi építési szabályzat nem teszi lehetővé. Kikerül az adó köréből a mezőgazdasági művelés alatt álló terület is, a mezőgazdasági művelést azonban igazolni kell. A hármas övezet 120 forintos adóját 20 forintra javasolja mérsékelni. Minderről a januári közgyűlésen már döntés is születhet.

Megnyugvást hozott a fórum résztvevői körében, amikor Prém József leszögezte, kizárólag a beépítetlen ingatlanok után kell fizetni. Kérdésre válaszolva kifejtette, az osztatlan közös területek esetében az ingatlan nagysága számít, amennyiben az meghaladja a 700 négyzetmétert, úgy - tulajdoni arányban - fizetni kell utána. Ha valakinek elviselhetetlen terhet jelent a telekadó, méltányossági kérelemmel fordulhat az adóhivatalhoz.

Szóvá tették, hogy csak a 700 négyzetméter feletti rész után kelljen fizetni. Az eredeti rendeletben úgy szerepel, amennyiben az ingatlan meghaladja ezt a mértéket, úgy az egész után kell fizetni. Porga Gyula megígérte, végeznek számításokat a felvetéssel kapcsolatban.

A lakossági fórumon Katanics Sándor ellenzéki önkormányzati képviselő úgy látta, szinte naponta változnak a rendelettel kapcsolatos módosítási elképzelések, ezért rendkívüli önkormányzati ülés összehívását javasolta, addig pedig függesszék fel a rendeletet, a bevallási határidőt is. A polgármester ezt elutasította, mondván, január 26-án rendes közgyűlés lesz.

Kifejtette, egy rendelet módosítása mindig jobb, mint makacsul ragaszkodni hozzá.
Katanics afelől is érdeklődött, hogy a Gyulafirátóton elhangzottak érvényesek-e? Akkor Porga úgy fogalmazott: azoknak a tulajdonosoknak, akik egyetlen (hétszáz négyzetméternél nagyobb, de ezerötszáz négyzetméternél kisebb) telektulajdonnal rendelkeznek, a kiszabott telekadónak mindössze öt százalékát kell megfizetniük. A kérdésre nem született egyértelmű válasz.

A telekadó rendelet képlékenységét jelzi, hogy ha minden ingatlan után az eredeti forgatókönyv szerint sikerülne beszedni az adót, akkor akár 310 millió forint is befolyhatna a város kasszájába, ezzel szemben a városvezetés előzetesen mindössze 190 millió forintos bevétellel számolt, ami csütörtökre már százmillió körüli összegre apadt.

Ide kattintva érheti el a Naplo-online.hu-n az írást.

Telekadó ötletbörze címmel ír erről a fórumról a Veszport.hu -is.

 

Vissza...