Hozzászólás

2012-01-08 10:11:42

Hozzászólás a zirci rokkantnyugdíjas önmaga ellen fordulása ügyében, s a Fidesz sajtótájékoztatóján mondottakra reagálva. Egy barátom az alábbiakat írta nekem, olvasva a híreket: "Laikusként és az ügy iratanyagának ismerete hiányában azt mondom el (hátha további érvanyagra van szükséged), hogy a hivatalos eljárásban mi történhetett.

Mi köze bármilyen régi jogi szabályozásnak ahhoz, hogy a jelenlegi politikai hatalom által hozott rendelkezés értelmében kellett eljárnia a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnak, amikor határozatával a zirci rokkantnyugdíjast megfosztotta nyugdíjától? Emiatt a nyugdíjas nem több évvel ezelőtt, hanem most lett öngyilkos. Most olvasta a határozatban, hogy szerzett jogát megvonták,s a továbbiakban nem rokkant nyugdíjat, hanem csökkentett összegű "rokkant járadékot" kap egy darabig. Úgy érezte, hogy elbántak vele, hiába reklamál, erre azt mondta: "Ha csak ennyit érek Magyarországnak!" és szíven szúrta magát. Persze, a határozatban felkínáltak neki egy jogorvoslati lehetőséget a ma már nem is igazán független bírósághoz, ahol kirendelt igazságügyi orvoszakértővel megvizsgáltatták volna, akinek kedvezőtlen véleménye esetén a kilátástalan munkaerőpiacra taszíttatik. Ezt körülbelül felmérte és ez ellen tiltakozott jelképes cselekedetével. Az embertelen jogi szabályozás lényege tehát az, hogy nem az Igazgatóság határozat-hozatala előtt vizsgáltatják meg orvosi bízottság vizsgálata keretében a rokkantakat, hogy javult-e állapotuk, hanem eleve hátrányos döntést hozva szerzett joguktól fosztják meg őket és csak azután fordulhatnak jogorvoslattal a bírósághoz, mely számukra követhetetlen "jogi tortúra" nem sok eséllyel. A rajtuk megtakarított pénzt pedig a kormányzat elhappolja."

Vissza...